Het reglement van interne orde kan je hieronder vinden, alsook de locatie van de Molok containers in Oostduinkerke

ARTIKEL 1. TOEGANG TOT HET GEBOUW
Elke bewoner/huurder zorgt ervoor dat de voordeur van de inkomhal en de toegangspoort tot de autostaanplaatsen/garageboxen vanuit veiligheidsoverwegingen terug gesloten worden. De toegangsdeur tot het gebouw mag via videofoon of andere slechts geopend worden voor bekenden (ter preventie van inbraak, diefstal, vandalisme en brandstichting). Nalatigheid brengt de veiligheid van alle bewoners in gevaar. Deze deur mag nooit afgesloten worden met de sleutel om een vlotte evacuatie toe te laten tijdens brand.
ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN DE GEMENE DELEN
Algemeen
In de inkom, de traphal, op de overlopen en de gangen mogen geen fietsen, kinderwagens, of om het even welke andere voorwerpen geplaatst worden. De gemene delen van het gebouw moeten altijd vrij blijven. Zowel in de de gemene delen als in de studio is het ook verboden om te roken.
Gebruik van de lift
Elke gebruiker zorgt ervoor dat de lift netjes blijft. De lift mag niet gebruikt worden door niet vergezelde kinderen jonger dan 12 jaar. De lift mag niet gebruikt worden om te verhuizen. Als de lift blokkeert, gebruik de noodbel. Bij gebrekkige werking van de lift, verwittigt men zo snel mogelijk de syndicus (op kantoornummer 058/52.08.18).
Gebruik van de garage
Het is enkel toegelaten om voertuigen te parkeren op de daarvoor voorziene staanplaatsen. Enkel bewoners die een staanplaats hebben in de ondergrondse parking mogen hun voertuig stationeren op de voor hen voorziene parkeerplaats. 
Gebruik van de gemene fietsenberging
De fietsenberging dient enkel om fietsen in te plaatsen en is geen opslagruimte voor groot huisvuil.
Gebruik afvoerleidingen
Bewoners zullen afvoeren behoorlijk gebruiken en verstoppingen vermijden door vloeibare wasmiddelen te gebruiken. Het is ten strengste verboden hygiënisch materiaal zoals tampons, maandverbanden en vochtige doekjes door te spoelen via sanitaire afvoeren of etensresten, braad- of frietvet weg te gieten in de gemeenschappelijke afvoeren van het gebouw via gootsteen, uitgietbakken of toilet.
ARTIKEL 3. HUISVUIL
Het huishoudelijk afval moet in reglementaire vuilniszakken van de gemeente Koksijde voor eigen gevel geplaatst worden op de dag van de ophaling tussen 6u en 8u (zie afvalkalender). Er mag geen huisvuil in de kelders, inkom of voor de garagepoort worden neergelegd.Voor alle andere afval kan men terecht in het containerpark van de gemeente. Openingsuren zijn terug te vinden op de website van de gemeente.
ARTIKEL 4. LAWAAIHINDER
De bewoners worden verondersteld alles te doen wat nodig is om de buren niet te storen, zowel overdag als ’s nachts. Tussen 22 uur en 7 uur mag absoluut geen lawaai de rust verstoren. Iedere bewoner zal zorg dragen voor beperking van geluidshinder bij gebruik van radio, televisie, muziekinstrumenten en andere elektrische toestellen en absoluut geen lawaai maken in de gemene delen.
ARTIKEL 5. NETHEID VAN HET GEBOUW
Het is verboden in de gemene delen van het gebouw privé-karweien van welke aard ook uit te voeren, door de ramen en op de terrassen tapijten en bed- en tafellinnen uit te kloppen of eender wat naar beneden te gooien, auto’s of andere rijwielen te wassen in de garageruimte en in/op andere gemene delen. Ook dient al het nodige te worden gedaan om deze ruimten proper te houden. Wie de gemene delen bevuilt, wordt verzocht deze onmiddellijk zelf schoon te maken.
ARTIKEL 6. ORDE IN DE INKOMHAL/TRAPPENHAL
Iedereen moet het nodige doen om de inkom -en trappenhallen proper en ordelijk te houden. De brievenbussen dienen tijdig gelicht te worden. Elke bewoner dient er zelf voor te zorgen dat overtollig en/of ongewenst reclamedrukwerk opgeruimd wordt. Het drukwerk op de grond gooien is
verboden. Het is verboden berichten of affiches in de inkomhal op te hangen zonder voorafgaandelijke toestemming van de syndicus. Er mag niets (ook geen fietsen) in de inkom en traphallen geplaatst worden. 
ARTIKEL 7. VEILIGHEID – DIEFSTAL
Iedere bewoner/huurder wordt verzocht de inkomdeur en sasdeur steeds te sluiten. Het is echter verboden deze deuren slotvast te draaien omdat dit voor problemen kan zorgen bij het verlenen van toegang aan hulpdiensten (brandweer, politie, dokter, enz.) Iedere bewoner zal er op toezien de sasdeur enkel te openen voor eigen bezoek. Het is verboden ontvlambare, ontplofbare of geurverspreidende stoffen in het gebouw binnen te brengen.